Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym absolutnie zbędnych. lean szkolenia Najważniejszym celem lean managment jest więc zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych surowców. Skorzystanie z form działania lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.