Najważniejszym spośród globalnych wyzwań w lwiej części miast w naszym kraju jest transport. Nasze miasta nie są zaadaptowane do tak dużego nasilenia ruchu, jaki powstał przez wzrost ilości samochodów na polskich szosach. Przez to właśnie główną z najważniejszych kierunków rozwoju jakie musi rozpocząć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i transport miejski to najważniejszy obszar, jaki pozwoli poprawić wygodę mieszkańców a także poprawi całość gospodarki miasta.

Spośród innych lokalizacji, nowe projekty drogowe w Krakowie mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w referendum opowiedzieli się za budową metra, jednak zanim ono zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową i drogi trzeba włożyć dużo środków . Spośród bardziej istotnych decyzji finansowych warto wymienić:
w pełni napędzaną elektrycznie linię autobusów – pierwszą w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Poza tym, w planach miasto przewiduje budowę przynajmniej kilka nowoczesnych połączeń między już istniejącymi drogami oraz remonty już powstałych tras autobusowych oraz dróg dojazdowych.
Mieszkańcy remontów nie znoszą – utrudnienia w poruszaniu się i dotarciu do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Trzeba zaś pamiętać, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i aby było lepiej, trzeba wytrwałości.Kraków wybory 2014
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko nowe drogi, ale również lepszej odporności powierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i wytrzymała. ( kolejnym z takich wzorów może być odporna na ścieranie powierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Oczywiście, Kraków wymaga jeszcze kolejnych zmian i inwestycji, by poruszało się po nim wygodnie. Zarówno samochodem, ale również tramwajami. Ale widać jasno, że wszystko jest na prostej drodze do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu zdecydowanie miło i z zadowoleniem.