lean marketing Archive

Mapowanie strumienia wartości

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. […]

co wykorzytywac w lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody […]