Wzrastający poziom życia w toku codzienności sprawia, że ulegają zmianom również nasze wymagania w kwestii hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce noclegowe. By rezydenci chętnie wybierali określony hotel, powinien on spełniać różne kryteria. Istotne są jednocześnie metraż pokoju, jak i jego standardowe wyposażenie. Jednakże to, co uważamy za zwyczajne stale zmienia się. Współcześnie […]