Najważniejszym spośród globalnych wyzwań w lwiej części miast w naszym kraju jest transport. Nasze miasta nie są zaadaptowane do tak dużego nasilenia ruchu, jaki powstał przez wzrost ilości samochodów na polskich szosach. Przez to właśnie główną z najważniejszych kierunków rozwoju jakie musi rozpocząć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie […]